Af: Lars Geil

En helt ny, meget omfattende, rigt illustreret og unik udgivelse om de 83 vadefuglearter, der yngler og/eller optræder regelmæssigt eller som sjældne trækfugle og gæster i Europa.

1.Sammenligningstavler med fritlagte fotos af henholdsvis stående og flyvende brokfugle, ryler, klirer, bekkasiner og svømmesnepper – alle i henholdsvis deres voksne og ungfugledragter med pile, der peger på de vigtige detaljer, der karakteriserer pågældende art i forhold til de andre.

2.Rigt illustreret gennemgang af hver af de 83 arter mht deres forekomst,økologi, adfærd, ynglebiologi, stemme og udbredelse. Læs om de forskellige brokfugle, ryler, klirer, sneppefugle, bekkasiner og svømmesnepper.

3.Rigt illustreret generel beskrivelse af vadefuglenes topografi, økologi, adfærd, træk, ynglebiologi og fældningsfaser – samt et silhuet afsnit af alle arter stående såvel som flyvende for hurtig identifikation.

Format: 26×25 cm.
Vægt: 1.750 gram
Antal sider: 369

Felthåndbøger Varenummer: 102424

399,00 kr.

Europas Vadefugle – Lars Gejl

399,00 kr.

Leveringstid: 1-3 hverdage
Gratis forsendelse ved køb over 499,- i hele DK