Det er 30 år siden, at DOF sidst udsendte en officiel oversigt over Danmarks fugle i form af Klaus Malling Olsens bog Danmarks fugle – en oversigt. Siden da er 87 nye arter og 21 nye racer optaget på listen over fugle i Danmark, 12 arter er ind/-genindvandret som ynglefugle, 7 arter har ynglet tilfældigt, mens 5 arter er uddøde. Men først og fremmest er status og forekomstmønsteret for mere end 200 yngle- og trækfugle, samt sjældne fugle ændret markant de seneste 30 år. Med andre ord har en opdateret systematisk oversigt over Danmarks fugle været en mangelvare i mange år.
Hovedforfattere på den kommende bog er Jørgen Staarup Christensen, Tim Hesselballe Hansen og Palle Ambech Frænde Rasmussen med bidrag fra blandt andet Preben Clausen, Rasmus Due Nielsen, Daniel Palm Eskildsen og Timme Nyegaard.

I bogen finder du:
• En status for alle 489 spontant forekommende arter, samt selvstændige afsnit for 22 underarter og 12 ubestemte artspar/artsgruppe, hvor et pålideligt forekomstbillede findes.
• En summarisk beskrivelse af den samlede yngleudbredelse og vinterkvarterer, taksonomi, aktuel dansk ynglebestand og udbredelse, forårs- og efterårstrækket og vinterforekomst med vægt på hvor og hvornår de enkelte arter optræder i landet.
• Supplerende oplysninger om historik, førstegangsfund, max-forekomster, afrejse og ankomsttidspunkter og forekomst i nabolande.
• I appendiks gives en oversigt over kategori D-arter og udvalgte E-arter (jf. AERC-standard) og anerkendte hybridformer, som optræder i landet.

Der er for alle arter lagt vægt på perspektivering og grafisk fremstilling for at give læseren et hurtigt og detaljeret overblik over det aktuelle forekomstbillede i landet. Bogen er på over 500 sider i A4-format og vejer 1680 gram.

Fugleforskning Varenummer: 105292

299,00 kr.

Systematisk oversigt over Danmarks fugle. 1800 – 2019

299,00 kr.

Leveringstid: 1-3 hverdage
Gratis forsendelse ved køb over 499,- i hele DK